Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych RODO:
1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu odpowiedzi na zadane pytanie jest Remedium Centrum Rehabilitacji Piotr Szkodlarski z siedzibą w Szczecinku (78-400) ul Warcisława IV 13-15
3. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych możesz zgłaszać bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej.
4. Za pośrednictwem formularza kontaktowego gromadzimy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/zagadnienie. Dane obejmują następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podane dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO
5. Korzystanie z formularza kontaktowego oraz podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne do skonsultowania się z nami. Nie podanie danych może utrudnić lub nawet uniemożliwić nam kontakt i udzielenie odpowiedzi.
6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu skontaktowania się z Tobą oraz przedstawienia odpowiedzi. Po zakończeniu tych czynności Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
7. Remedium Centrum Rehabilitacji Piotr Szkodlarski zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

© 2017 created with webwavecms.com

Rejestracja telefoniczna: (22) 123 45 678

Resjestracja on line: kontakt@przykład.pl